Žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí, resp. snížení penále

Formulář ke stažení Prohlášení
Formulář Prohlášení