Cestovní pojištění

Pojišťovna VZP, a.s., která poskytuje cestovní pojištění, vydala 9. 3. 2020 v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě prohlášení ohledně výjezdu do oblastí zasažených koronavirem.

Mimo jiné v něm doporučuje sledovat před nástupem na cestu stránky Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme), kde jsou vyhlášena aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19.

V případě, že pojištěný odcestuje do oblasti, na kterou se vztahuje varování MZV před cestami, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)

Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také rizika pojištění pro případ hospitalizace.

Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s., v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Každý, kdo cestuje do zahraničí, by si měl sjednat cestovní pojištění. Na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nelze ani při cestování po Evropě zcela spoléhat. Zdravotní péče, ke které EHIC opravňuje, nemusí být vždy dostatečná a zcela bezplatná, ve většině států se za lékařské ošetření platí minimálně spoluúčast. Cestovní pojištění poskytuje komplexní ochranu při pobytu v zahraničí. Výhodné cestovní pojištění nabízí Pojišťovna VZP, a. s. Můžete si ho sjednat on-line (vyjma pojištění storna zájezdu a ročního pojištění), případně na pobočkách PVZP a VZP ČR.

On-line cestovní pojištění

Při on-line sjednání cestovního pojištění získáte 10% slevu, studenti pak navíc slevu dalších 20 %.

 Při sjednání cestovního pojištění na pobočkách VZP nebo PVZP získáte:

  • 30% slevu pro členy Klubu pevného zdraví
  • 10% slevu pro ostatní pojištěnce VZP
  • 20% slevu pro studenty (lze kombinovat s 10% slevou pro pojištěnce VZP)
  • až 75% slevu na roční rodinný paušál pro opakované pobyty během 1 roku s pobytem v zahraničí do 90 dnů

Slevy nelze mezi sebou kombinovat jinak, než je uvedeno!

Speciální výhody mohou při uzavření cestovního pojištění získat bezpříspěvkoví dárci krve.

Jaké pojištění zvolit

Klienti si mohou standardně vybrat z 3 typů balíčků pojištění: MINI, OPTIMALELITE.

Základní balíček MINI zahrnuje pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škodu. Doporučovaný balíček OPTIMAL navíc zahrnuje i úrazové pojištění a pojištění osobních věcí. Nejvíce služeb zahrnuje balíček ELITE, který oproti balíčku OPTIMAL obsahuje i pojištění pro případ hospitalizace.

K balíčku OPTIMAL a ELITE si můžete zvolit i připojištění Bezstarostná jízda.

Na opakované jednodenní cesty do států sousedících s ČR je ideální pojištění MiniTRIP.

Akce: Při sjednání pojištění ELITE na pobočce PVZP nebo VZP získají naši pojištěnci 50% slevu.
Netýká se cest do USA, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.

Varianty cestovního pojištění Optimal a Elite jsou až do odvolání prodávány jako pojištění s neomezeným limitem pro léčebné výlohy.

Balíčky pojištění podle typu dovolené

Vybírat můžete z balíčků podle aktivit, které budete na dovolené provozovat.

Další možnosti připojištění

  • nebezpečné, extrémní či profesionální sporty, sportovní soutěže
  • pracovní cesta
  • pojištění zásahu horské záchranné služby pro Slovensko
  • pojištění pro případ hospitalizace
  • pojištění veterinární péče pro psy a kočky
  • pojištění stornovacích poplatků

Související článek: Na co si dát pozor na cestách