Pojišťovna VZP, a. s., ubezpečila ve svém prohlášení klienty, kteří mají sjednán jakýkoliv produkt zdravotního pojištění cizinců (komplexní i základní), že bude hradit veškerou zdravotní péči jim poskytnutou v souvislosti s koronavirem, a to v jakémkoliv z více než 5 000 smluvních zdravotnických zařízení na území ČR. Na doporučení lékaře nebo hygienické stanice bude rovněž těmto klientům hradit testy na prokázání COVID-19.