Komerční pojištění cizinců

Pojišťovna VZP, a.s., vydala aktuální informace týkající se pojistných produktů komplexního zdravotního pojištění cizinců v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na území ČR, platnou od 2. 8. 2021.