Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS

Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS je pojistný produkt určený zejména pro dlouhodobý pobyt v České republice nad 90 dnů a je zpracován v souladu s právní úpravou pro pobyt cizinců v ČR.

Z komplexního zdravotního pojištění cizinců PLUS jsou propláceny náklady na:

  • preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem,
  • akutní stomatologii,
  • lékařem předepsané ambulantní léky,
  • prostředky zdravotnické techniky,
  • nadstandardní zdravotní služby (např. očkování, volně prodejné léky, hormonální antikoncepce, dentální hygiena, atd.) do limitu pro „Nadstandard“ uvedeného v pojistné smlouvě.

Zdravotní služby jsou poskytovány ve smluvních zdravotnických zařízeních bez přímé úhrady pojištěným.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS nabízí možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky.

Pojistná doba může být od čtyř měsíců do pěti let, u pojištění typu „Novorozenec“ a u dítěte do jednoho roku věku je minimální pojistná doba dvanáct měsíců. Vstupní věk pojišťované osoby není omezen. Pojištění lze sjednat vždy od následujícího dne.

Není-li sjednán typ „Novorozenec“, uplatňuje se čekací doba u pojištěné ženy: pro těhotenství 3 měsíce, pro porod 8 měsíců.

U pojištění typu „Novorozenec“ je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.

Územní platnost pojištění se vztahuje na Českou republiku a je možno se připojistit na léčebné výlohy v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče i pro státy schengenského prostoru.

Dále je možné k základnímu pojištění sjednat i pojištění denního odškodného při hospitalizaci, úrazového pojištění a pojištění občanské odpovědnosti.

Limit pojistného plnění činí 10 000 000 Kč za jednu pojistnou událost. Klient si kromě standardního pojištění může sjednat i pojištění profesionálních sportů.

Součástí limitů jsou sublimity na ošetření zubů a ambulantně předepsané léky.

Komplexní zdravotní pojištění PLUS lze sjednat on-line, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR, nebo u pojišťovacích zprostředkovatelů.

Součástí pojištění jsou i asistenční služby.

On-line pojištění

Pojišťovna VZP, a. s., je dceřinou společností největší veřejné zdravotní pojišťovny – VZP ČR. Na trhu působí od roku 1994 jako součást mateřské společnosti a v roce 2004 se stala samostatným právním subjektem. V oblasti komerčního zdravotního pojištění má mnohaleté zkušenosti, a to zejména v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců, kde je největším pojistitelem na trhu s více než 4 500 smluvními zdravotnickými zařízeními.