Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE je nově koncipovaný pojistný produkt Pojišťovny VZP, a. s. Jde o novinku na pojistném trhu a znamená přelom v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců.

Tento pojistný produkt je určen pro cizince dlouhodobě pobývající na území ČR, kteří požadují kvalitní komplexní zdravotní pojištění, které je, jako jediné na pojistném trhu, svým rozsahem shodné s veřejným zdravotním pojištěním.

Zdravotní pojištění EXCLUSIVE obsahuje:

  • Úhradu zdravotních služeb, jejichž výčet je po uplynutí čekací doby (je-li stanovena) shodný s veřejným zdravotním pojištěním.
  • Pojistné plnění se vztahuje na náklady na zdravotní péči čerpanou v době trvání pojištění, která souvisí i s onemocněním vzniklým před počátkem pojištění (např. chronická onemocnění).
  • Nad rámec veřejného zdravotního pojištění je součástí pojištění i nadstandardní asistenční služba, repatriace a převoz pozůstatků pojištěného.
  • Lze sjednat připojištění na úhradu nákladů za zdravotní poporodní péči o novorozence pojištěné matky – typ pojištění „Novorozenec“.

Pojistné plnění je omezeno limitem na jednu pojistnou událost 10 000 000 Kč. Pojistná událost je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Je možno si zároveň sjednat i pojištění léčebných výloh pro schengenský prostor, denní odškodné při hospitalizaci, úrazové pojištění a pojištění občanské odpovědnosti.

Nadstandardní zdravotní služby (např. očkování, volně prodejné léky, hormonální antikoncepce, dentální hygiena atd.) do limitu pro „Nadstandard“ uvedeného v pojistné smlouvě.

Klient si kromě standardního pojištění může sjednat i pojištění profesionálních sportů.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE je pro všechny cizince, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči. Je samozřejmostí, že pojištění odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR. Toto pojištění je na rozdíl od jiných komerčních pojištění pro cizince zcela bez výluk a tudíž svým rozsahem plně odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění.

Pojištěným osobám je poskytována zdravotní péče ve více než 4 500 smluvních zdravotnických zařízení. Pojištění si mohou sjednat osoby všech věkových kategorií. Samozřejmostí je také možnost připojištění péče o novorozence.

Asistenční službu zajišťuje interní asistenční služba PVZP. Ta mimo jiné objedná pacienta u smluvního lékaře na konkrétní termín, postará se o převzetí pojištěného do péče u dětského nebo praktického lékaře či sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta v průběhu hospitalizace. Veškerý komfort pojištěného je tak zcela zajištěn.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE lze sjednat on-line, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR, nebo u pojišťovacích zprostředkovatelů.

Pojišťovna VZP, a. s., je dceřinou společností největší veřejné zdravotní pojišťovny – VZP ČR. Na trhu působí od roku 1994 jako součást mateřské společnosti a v roce 2004 se stala samostatným právním subjektem. V oblasti komerčního zdravotního pojištění má mnohaleté zkušenosti, a to zejména v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců, kde je největším pojistitelem na trhu s více než 4 500 smluvními zdravotnickými zařízeními.