Přehled poskytovaných služeb B2B

Poskytovatelé zdravotních služeb


Synchronní služby

 • Stav pojištění - umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny.
 • Průběh pojištění - umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.
 • Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci – vyhledání informace, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce k datu zaregistrován v kapitaci u poskytovatele zdravotní péče a u které zdravotní pojišťovny je pojištěn.
 • Stav smlouvy podle IČP, IČPP - umožňuje zjistit, zda má daný poskytovatel ZP identifikovaný pomocí IČP nebo IČPP k danému datu smlouvu s VZP, včetně zjištění jeho odbornosti (náhrada souboru z VZP pro lékárny).
 • Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků – vyhledávání kompletních informací o SZZ podle identifikačních údajů.
 • Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC) – ověřuje platnost průkazu (EHIC) pro dané číslo průkazu a k danému datu.
 • Vyhledávání informace o registrujících PZS pojištěnce - zobrazí, zda je pojištěnec registrován u zastupovaného PZS. U pojištěnců neregistrovaných u zastupovaného PZS jsou uvedena registrující pracoviště pojištěnce pro účely poskytování koordinované zdravotní péče.

Asynchronní služby

 • Převzetí dávek zdravotní péče - umožňuje předání souboru s dávkami poskytnuté zdravotní péče ke zpracování VZP. Odpověď služby obsahuje protokol ze syntaktické kontroly (VZPkontrol).
 • Faktura za dávky - umožňuje předávat do VZP ČR faktury za dávky v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.
 • Faktura za období - umožňuje předávat do VZP ČR faktury za období v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.
 • Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru - umožňuje získat historii průběhů pojištění evidovaných osob.
 • Seznam registrovaných pojištěnců - vrací seznam registrovaných pojištěnců pro dané ZZ.
 • Náklady zdravotnického zařízení nad ADB - umožňuje požádat o zaslání sestavy "Náklady zdravotnického zařízení nad ADB".
 • Materiál odmítnutý likvidátorem - umožňuje požádat o sestavu "Materiál odmítnutý likvidátorem"

Abonované (předpřipravené) služby:

 • Číselníky pro zdravotnická zařízení – předává konzumentovi (klientovi) aktuální číselník VZP.

Zaměstnavatelé


Asynchronní služby

 • Údaje o zaměstnavateli - umožňuje získat z CRP evidovaná data zaměstnavatelů.
 • Vyúčtování zaměstnavatele - umožňuje vytvořit tiskovou sestavu pro zadaného zaměstnavatele.
 • Oznámení o změnách v evidenci zaměstnavatele - umožňuje předávat do VZP ČR oznámení o změnách v evidenci zaměstnavatele.
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele - umožňuje předávání oznámení o pojištěncích zaměstnavatele.
 • Přehled o platbě zaměstnavatele - umožňuje předávat přehled plateb zaměstnavatele VZP ČR.
 • Zaměstnanci pojištění u VZP - umožňuje požádat o přehled zaměstnanců pojištěných u VZP k určitému období.

Zdravotní pojišťovny


Synchronní služby

 • Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)– ověřuje platnost průkazu (EHIC) pro dané číslo průkazu a k danému datu.
 • Stav pojištění/Průběh pojištění- umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny.
 • Komunikace s CRP – Oznámení pro původní ZZP– umožňuje původní ZZP získat seznam pojištěnců, kteří se od ní nově přeregistrovali k jiné pojišťovně.

Asynchronní služby

 • Komunikace s CRP – Přihlášky k jiné ZZP– umožňuje nové ZZP oznámit do CRP seznam pojištěnců, kteří se k ní nově přeregistrovali od jiné (původní) pojišťovny.
 • Doplatky a poplatky- asynchronní služba, která umožňuje přijímat z Centra doplatků a poplatků soubor v datovém rozhraní a po jeho zpracování ve svém informačním systému vrátit zpět protokol o zpracování.

Abonované (předpřipravené) služby:

 • Číselníky pro zdravotnická zařízení– předává konzumentovi (klientovi) aktuální číselník VZP.
 • Předání souborů JRF pro ZZP- umožňuje příjem JRF souborů z VZP ČR prostřednictvím B2B.

Soudní exekutoři


Synchronní služby

 • Validace čísla pojištěnce pro SE - umožňuje ověřit správnost zadaných identifikačních údajů pojištěnce a získat hodnotu příznaku čísla pojištěnce evidovaného v IS VZP ČR.

Asynchronní služby

 • Vyžádané údaje o plátcích pojistného pro soudní exekutory - umožňuje získat informace o plátcích pojistného.
 • Hromadné oznámení instituce – asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR hromadné oznámení institucí.

Upozornění:


Pro lékárny B2B komunikace nenahrazuje validaci receptu a nejedná se ani o předběžnou validaci receptu!