Podporované certifikáty

Pro B2B akceptujeme certifikáty od akreditovaných certifikačních autorit (CA) a Komerční banky (KB).

Jedná se o certifikáty:

  • První certifikační autorita, a. s. (I. CA, komerční i kvalifikovaný),
  • Česká pošta, s. p. (PostSignum, komerční i kvalifikovaný),
  • eIdentity, a. s. (ACAeID, komerční i kvalifikovaný),
  • Komerční banka, a. s. (DCS CA KB, komerční),
  • Česká spořitelna, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční),
  • Československá obchodní banka, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční).

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem, testování způsobů identifikace certifikátu nebo testování elektronického podpisu zpráv.

Vydavatel Druh certifikátu Popis
První certifikační autorita, a. s. Komerční Komerční certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)
První certifikační autorita, a. s. Kvalifikovaný Kvalifikovaný certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)
Česká pošta, s. p. Komerční Komerční certifikát vydávaný PostSignum (http://vca.postsignum.cz)
Česká pošta, s. p. Kvalifikovaný Kvalifikovaný certifikát vydávaný PostSignum (http://qca.postsignum.cz)
eIdentity, a. s. Komerční Komerční certifikát vydávaný eIdentity (http://www.eidentity.cz)
eIdentity, a. s. Kvalifikovaný Kvalifikovaný certifikát vydávaný eIdentity (http://www.eidentity.cz)
Komerční banka, a. s. Komerční Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný certifikační autoritou Komerční banky DCS CA KB (http://www.mojebanka.cz)
Česká spořitelna, a. s. Komerční Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)
Československá obchodní banka, a. s. Komerční Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Pro zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR je možné využít dva druhy certifikátů:

  1. Komerční – slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace (protokolem SSL), zkráceně pro přístup na Portál VZP (B2B). Tento certifikát můžete využít i pro elektronický podpis zasílaných dat (je součástí minimální konfigurace).
  2. Kvalifikovaný – slouží pro elektronické podepisování dat zasílaných do VZP ČR. Tento certifikát můžete využít i pro přístup na Portál VZP (B2B).

VZP ČR akceptuje pro potřeby zabezpečené elektronické komunikace certifikáty vydávané akreditovanými veřejnými a komerčními CA ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a certifikáty dalších CA, které na základě smluvních vztahů uznává jako důvěryhodné.

POZOR! Dle certifikačních podmínek akreditovaných CA, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, které jsou závazné i pro Českou republiku, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci.

Všechny klienty, kteří by se k tomuto kroku rozhodli, proto upozorňujeme, že pokud se situace pro používání kvalifikovaných certifikátů bude měnit v závislosti na uvádění zákonných norem do souladu s předpisy Evropské unie, jsme povinni tyto změny akceptovat.