Podporované certifikáty

Podporované certifikáty

Pro B2B komunikaci akceptujeme certifikáty od akreditovaných certifikačních autorit (CA).

Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Certifikáty:

Vydavatel

Druh certifikátu

Popis

První certifikační autorita, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

První certifikační autorita, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Česká pošta, s. p.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný PostSignum (http://vca.postsignum.cz)

Česká pošta, s. p.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný PostSignum (http://qca.postsignum.cz)

eIdentity, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný eIdentity (http://www.eidentity.cz)

eIdentity, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný eIdentity (http://www.eidentity.cz)

Česká spořitelna, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Československá obchodní banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem, testování způsobů identifikace certifikátu nebo testování elektronického podpisu zpráv.

Pro zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR je možné využít dva druhy certifikátů:

  1. Komerční – slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace (protokolem SSL), zkráceně pro přístup na Portál VZP (B2B). Tento certifikát můžete využít i pro elektronický podpis zasílaných dat (je součástí minimální konfigurace).
  2. Kvalifikovaný – slouží pro elektronické podepisování dat zasílaných do VZP ČR.

POZOR! Dle certifikačních podmínek akreditovaných CA, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, které jsou závazné i pro Českou republiku, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci.

Všechny klienty, kteří by se k tomuto kroku rozhodli, proto upozorňujeme, že pokud se situace pro používání kvalifikovaných certifikátů bude měnit v závislosti na uvádění zákonných norem do souladu s předpisy Evropské unie, jsme povinni tyto změny akceptovat.