Zapomněli jste včas zaplatit pojistné?

Máme pro vás užitečnou službu! Uvědomujeme si totiž, že v návalu jiných povinností se může stát, že neúmyslně zapomenete zaplatit včas pojistné či zálohy na ně. Abychom předešli případným nepříjemnostem a pomohli vám vyhnout se nárůstu dlužné částky a případně i penále, rozhodli jsme se vás kontaktovat v případě, že u vás zaznamenáme neuhrazené pojistné či zálohu.

Jak to funguje?

Pomocí SMS, e-mailu či zprávy do datové schránky vás upozorníme na to, že jste nedodrželi splatnost pojistného či záloh. Jestliže jste například evidováni jako osoba samostatně výdělečně činná či osoba bez zdanitelných příjmů a do 8. ledna neobdržíme platbu pojistného či zálohu za měsíc prosinec (pojistné i zálohy na pojistné jsou splatné k 8. dni následujícího měsíce), pošleme vám avízo na vámi uvedené kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mailová či datová schránka). Obdobně je postupováno i v případě zaměstnavatelů (pojistné je splatné k 20. dni následujícího měsíce).

Aby měla tato služba co největší efekt, nezapomínejte:

  • plnit svou oznamovací povinnost a do osmi dnů nám hlásit změny podstatné pro předpis pojistného,
  • doplnit své kontaktní údaje o číslo mobilního telefonu, kód datové schránky nebo o e-mailovou adresu.

Pro nahlášení kontaktních údajů postačí vyplnit Přihlášku a evidenční list pojištěnce a odeslat ji na adresu info@vzp.cz nebo zavolat na infolinku 952 222 222.

Pokud obdržíte upozornění, že jste nedodrželi splatnost pojistného či záloh, platbu poukažte na účet pojistného, na který hradíte běžné pojistné či zálohu. 

Pevně věříme, že i díky této službě nebudete muset čelit potížím s úhradami.