Žádost NLEKY

V tomto článku naleznou farmaceutické firmy žádost o zařazení léčivého přípravku používaného při poskytování ústavní péče do databáze NLEKY.

Níže uvedený formulář je určen pro výrobce léčivých přípravků (farmaceutické firmy), kteří chtějí obchodovat své léčivé přípravky jako ZULP (zvlášť účtované léčivé přípravky) při poskytování ústavní péče, tj. za hospitalizace pacienta. Vyplněním žádosti bude umožněno smluvní ujednání mezi výrobcem a VZP ČR o následném zařazení požadovaného léčivého přípravku do databáze nemocničních léčivých přípravků (NLEKY) se stanovenou dohodnutou konečnou cenou (maximální výše úhrady, za kterou se VZP ČR zavazuje požadovaný léčivý přípravek uhradit).

Přijetím žádosti a následnou dohodou o konečné ceně bude léčivý přípravek zařazen do databáze NLEKY. Tím bude umožněna úhrada požadovaného léčivého přípravku při poskytování ústavní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění až do výše dohodnuté konečné ceny.

Žádost o zařazení léčivého přípravku do databáze NLEKY [ zip]

Pokyny

  • Pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou součástí samotného dokumentu.
  • Podání vyplněné žádosti lze učinit formou datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Datová schránka VZP: i48ae3q
  • Po odeslání datové zprávy prostřednictvím elektronické pošty do datové schránky VZP a po jejím přijetí OLZP VZP ČR bude žadateli odesláno potvrzení o přijetí žádosti formou e-mailové zprávy kontaktní osobě uvedené v žádosti.