Péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci (DUPV)

VZP ČR zpracovala ve spolupráci s příslušnými odborníky postup při realizaci invazivní DUPV u nově indikovaných pacientů.

Z důvodu zajištění péče o pacienty závislé na umělé plicní ventilaci poskytované ve vlastním sociálním prostředí (dále jen DUPV), a to v souladu s novou právní úpravou uvedenou v Příloze 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, která vstoupí v účinnost k 1. 12. 2019, zpracovala VZP ČR, ve spolupráci s příslušnými odborníky postup při realizaci invazivní DUPV u nově indikovaných pacientů.

Níže  naleznete informace pro poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele technického zajištění DUPV (subjekt, který má s VZP ČR uzavřenu dodavatelskou smlouvu o technickém zajištění poskytování zdravotnických prostředků) k zajištění péče o pacienty závislé na umělé plicní ventilaci, včetně příslušné Metodiky a seznamu smluvních dodavatelů technického zajištění DUPV.

Smluvní dodavatelé technického zajištění DUPV

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Linde Gas, a.s.

Medcorp Czech republic, s.r.o.

Nemos Group, a.s.

S & T Plus, s.r.o.

Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

Fakultní nemocnice Brno

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.