Léky

  • Zveřejňujeme stanovisko VZP ČR k možnosti úhrady léčivého přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci klinického hodnocení.

  • Pozitivní listy VZP obsahují léčivé přípravky, jejichž předepisování je nejvýhodnější pro pojišťovnu i pro pacienta. Cílem je usnadnit orientaci v ekonomicky výhodných variantách přípravků z ATC skupin s nejširším portfoliem konkurenčních přípravků.

  • Revizní lékaři zjistili řadu případů neoprávněné preskripce a tak i úhrady léčivého přípravku VESSEL DUE F z prostředků veřejného zdravotního pojištění u očních lékařů.

  • V léčbě metastatického renálního karcinomu bude akceptováno alternativní dávkovací schéma LP Sutent.

  • Přípravky Pradaxa, Xarelto a Eliquis mohou být hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění jen za podmínek splnění indikačních a preskripčních omezení SÚKL. Problémy s výkladem a aplikací úhradových pravidel nyní řeší dohoda VZP ČR, České kardiologické společnosti a Sdružení ambulantních specialistů - aktualizace 6. 2. 2018.

  • V tomto článku naleznou farmaceutické firmy žádost o zařazení léčivého přípravku používaného při poskytování ústavní péče do databáze NLEKY.

  • DNCV – dohodnutá nejvyšší cena výrobce, která je uzavírána dle § 39c odst. 2 písm. C) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění) na ceně výrobce (cena pro konečného spotřebitele je dopočtena dle aktuálních sazeb DPH a marží). Tato dohoda je veřejná, jedno paré smlouvy je předáno na SÚKL a výše dohodnuté nejvyšší ceny je zveřejněna ve SCAU.