Preskripce z Pozitivního listu VZP ČR a program BONUS

Pozitivní listy VZP obsahují léčivé přípravky, jejichž předepisování je nejvýhodnější pro pojišťovnu i pro pacienta. Cílem je usnadnit orientaci v ekonomicky výhodných variantách přípravků z ATC skupin s nejširším portfoliem konkurenčních přípravků.

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci

Pozitivní list je formou doporučení určeného poskytovateli zdravotních služeb pro preskripci ekonomicky nejméně náročných variant léčiv na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu za ODTD (dále jen „EKV“) v době vstupu léčiva na Pozitivní list VZP ČR. EKV vyjadřuje cenu léčiva (sloupec UHR_VZP v číselníku AMBULEKY®) za obvyklou denní terapeutickou dávku přípravku.

Pozitivní list VZP ČR zajišťuje léky plně hrazené, tj. s nulovým doplatkem pro pacienta.

Nová metodika Pozitivního listu VZP ČR je dostupná na webu VZP ČR s platností od 1. 4. 2014.

Metodika zařazování léčiv na Pozitivní list VZP ČR (pdf)

Metodika zařazování léčiv na Pozitivní list VZP ČR – grafické zobrazení (pdf)

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

VZP ČR podpoří prostřednictvím bonifikačního programu BONUS praktické lékaře, ambulantní specialisty a gynekology (poskytovatele zdravotních služeb), kteří budou ve své preskripci preferovat léčiva z Pozitivního listu VZP ČR.

Díky bonifikačnímu programu má poskytovatel hrazených zdravotních služeb nárok na bonus, o který bude snížen celkový objem nákladů za léčivé přípravky vstupující do výpočtu regulační srážky v případě dosažení (za určité kalendářní čtvrtletí) alespoň 50 % objemu úhrady preskripce léčiv z Pozitivního listu VZP ČR ve srovnání s celkovou preskripcí napříč ATC/7 skupinou léčiv na úrovni IČZ/ODBORNOST/ATC.

Preskripce léčiv z Pozitivního listu VZP ČR a BONUS (pdf)

Aktualizováno: 2. 10. 2019