Ambuleky

Databáze AMBULEKY ® je zpracována na základě číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (číselník LEKY). V aktuálním umístění je dostupná ve formátu *.xls, *.csv, *.txt.

Aktuální platná verze
Číselník: 1110 platnost od 1. 5. 2024
Číselník: 1110 platnost od 1. 5. 2024
Číselník: 1110 platnost od 1. 5. 2024

Archív předchozích verzí

Léčivé přípravky obsažené v databázi AMBULEKY® se třídí dle EKVT (úhradový ekvivalent) ve stejné ATC skupině (respektive se stejnou účinnou látkou), lékové formě a síle, velikost balení se nezohledňuje. Dále v jednotlivých pásmech kategorií je třídění následující: EKVT, Doplatek, DNC, PC - poskytnutá cena, Název.

Třídění je realizováno ve sloupcích PL, KAT, KAT_POCET.

Pozitivní list - v ambulantních software označen logem VZP.
Algoritmus třídění - PL=1, KAT = A, KAT_POCET = 2, 3
Preferovaný lék  - v ambulantních software označen zelenou barvou
Algoritmus třídění – KAT = A + KAT_POCET = 2, 3
Nedoporučovaný lék  - v ambulantních software označen žlutou barvou
Algoritmus třídění – KAT = B + KAT_POCET = 2, 3
Nákladný lék –  v ambulantních software označen červenou barvou
Algoritmus třídění – KAT = C + KAT_POCET = 2, 3
Bez označení – „neutrální“ lék (nemá žádný další zaměnitelný lék).
Algoritmus třídění – KAT = A + KAT_POCET = 1

Vysvětlení zkratek uváděných v záhlaví databáze, popis datového rozhraní

Pozitivní list

Pozitivní list je formou doporučení určeného poskytovateli zdravotních služeb pro preskripci ekonomicky nejméně náročných variant léčiv na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu za ODTD (dále jen „EKV“) v době vstupu léčiva na Pozitivní list VZP ČR.

Pozitivní list – platnost od 1. 5. 2024 | Pozitivní list – vyřazené léčivé přípravky

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb