Metodika uzavírání smluv o Dohodnutých nejvyšších cenách výrobce (DNCV) a Prohlášení o ceně

DNCV – dohodnutá nejvyšší cena výrobce, která je uzavírána dle § 39c odst. 2 písm. C) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění) na ceně výrobce (cena pro konečného spotřebitele je dopočtena dle aktuálních sazeb DPH a marží). Tato dohoda je veřejná, jedno paré smlouvy je předáno na SÚKL a výše dohodnuté nejvyšší ceny je zveřejněna ve SCAU.

DNCV – dohodnutá nejvyšší cena výrobce, která je uzavírána dle § 39c odst. 2 písm. C) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění) na ceně výrobce (cena pro konečného spotřebitele je dopočtena dle aktuálních sazeb DPH a marží).  Tato dohoda je veřejná, jedno paré smlouvy je předáno na SÚKL a výše dohodnuté nejvyšší ceny je zveřejněna ve SCAU.

VZP ČR uzavírá smlouvy o DNCV, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. uzavření na žádost VZP ČR a v jejím zájmu
 2. uzavření na žádost držitele rozhodnutí o registraci při splnění alespoň jedné z podmínek (všechny nabídky jsou posuzovány a vyhodnocovány individuálně):
  1. za účelem zařazení LP na Pozitivní list (/poskytovatele/informace-pro-praxi/metodika-zarazovani-leciv-do-kategorie-pozitivni-list) – tyto nabídky jsou preferovány
  2. snížení úhrady minimálně o 5% z nejnižší jádrové úhrady dané síly na trhu (vždy se posuzuje s ohledem na obchodovatelnost jiných sil a probíhající správní řízení)
  3. předpokládaná roční úspora ve skupině zaměnitelných léčivých přípravků nejméně 10 mil Kč
  4. zajištění plně hrazeného léčivého přípravku dle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  5. dodatek ke smlouvě stávající – snížení ceny u LP, na které je aktuálně uzavřena smlouva o DNCV (případně uzavření smlouvy nové, na stávající přípravky a to za předpokladu, že původní smlouva neodpovídá aktuálnímu znění smlouvy)
  6. snížení započitatelného doplatku o 20%

Každá smlouva o DNCV (4 paré) musí obsahovat číslo smlouvy, přílohu č. 1 a adekvátní plné moci. Bez těchto formalit není možné smlouvu uzavřít. Smlouvy s účinností od 1. následujícího měsíce musí být doručeny do 12. daného měsíce na OLZP.

Prohlášení o ceně

Prohlášení o ceně pro konečného spotřebitele je uzavíráno mezi VZP a držitelem rozhodnutí o registraci ve veřejném zájmu dle §17 odst. 2 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v konečné výši bez ohledu na aktuální sazby DPH či marže. Jedná se o dohodu pouze mezi VZP ČR a držitelem rozhodnutí o registraci (tato dohoda není platná pro ostatní pojišťovny). Její výše se neoznamuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, je zveřejněna v číselníku VZP ČR.

VZP ČR uzavírá prohlášení o ceně, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. uzavření u originálních negenerifikovaných přípravků v rámci regulace ročních nákladů na terapeutický postup posuzovaný v rámci správního řízení
 2. snížení úhrady nejméně o 20% z nejnižší úhrady dané síly na trhu (vždy se posuzuje s ohledem na obchodovatelnost jiných sil a probíhající správní řízení)

Smlouvy s účinností od 1. Následujícího měsíce musí být doručeny do 20. v daném měsíci na OLZP.