Informace VZP ČR pro oční lékaře

Revizní lékaři zjistili řadu případů neoprávněné preskripce a tak i úhrady léčivého přípravku VESSEL DUE F z prostředků veřejného zdravotního pojištění u očních lékařů.

Revizní lékaři zjistili řadu případů neoprávněné preskripce a tak i úhrady léčivého přípravku VESSEL DUE F z prostředků veřejného zdravotního pojištění u očních lékařů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla v 1. pololetí 2015 plošné kontroly preskripce léčivého přípravku VESSEL DUE F zaměřené na preskripční omezení – odbornost předepisujícího lékaře a zjistila plošné nedostatky u očních lékařů.

Připomínáme, že léčivý přípravek má od 1. 6. 2014 z rozhodnutí SÚKL tato preskripční a indikační omezení úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

Preskripční omezení: L/INT, KAR, HEM, DER, GER

Léčivo smí předepsat jen lékař vyjmenované smluvní odbornosti. Symbol „L“ pak umožňuje preskripci delegovat i na lékaře jiné smluvní odbornosti, ale jen na základě písemné delegace. Samozřejmostí je, že pro úhradu musí být současně splněna indikační omezení.

Indikační omezení:

Přípravek je hrazen výhradně v těchto indikacích:

1) léčba nemocných s ICHDK ve stadiu klaudikací; v případě, že po 6 měsících léčby není dosaženo klinicky významného zlepšení tohoto onemocnění ve srovnání s počátečním stavem, léčba není dále indikována.
2) zlepšení hojení venózních bércových vředů; v případě, že po 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného zlepšení tohoto onemocnění ve srovnání s počátečním stavem, léčba není dále indikována.

Oční lékaři však velmi často předepisují zmíněné léčivo v indikacích, které nejsou z rozhodnutí SÚKL hrazené. Proto, při zjištění pochybení, je úhrada požadována po předepisujícím očním lékaři zpět.

Chceme tímto nejen oční lékaře i jejich pacienty upozornit, že pro všechny ev. další terapeutické indikace, které nejsou explicitně uvedeny v indikačním omezení, není léčivý přípravek hrazen z veřejného zdravotního pojištění.