COVID 19 - informace pro poskytovatele

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 připravila VZP ČR plán postupu a organizačních opatření, který bude průběžně aktualizován a o přijatých a připravovaných opatřeních budou poskytovatelé zdravotních služeb informováni.

Platná organizační opatření


Zrušená organizační opatření


Rušící organizační opatření