Ostatní

  • Rozpoznat v ordinaci oběť domácího násilí a umět jí nabídnout pomoc umožní zdravotníkům manuál, který vydala organizace ROSA.

  • Naučte se lépe komunikovat s pacienty s různým zdravotním postižením podle desater vypracovaných Národní radou zdravotně postižených ČR.

  • Pojištěnci (resp. jejich zákonní zástupci) hradí od 1. 1. 2015 pouze regulační poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

  • Provoz zdravotnického zařízení s sebou přináší svá rizika. U Pojišťovny VZP, s. s., která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny, však můžete uzavřít výhodně pojištění pro zdravotnická zařízení i pojištění své profesní odpovědnosti.