Ostatní

  • Regulační poplatky

    Pojištěnci (resp. jejich zákonní zástupci) hradí od 1. 1. 2015 pouze regulační poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

  • Pojištění pro zdravotnická zařízení

    Provoz zdravotnického zařízení s sebou přináší svá rizika. U Pojišťovny VZP, s. s., která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny, však můžete uzavřít výhodně pojištění pro zdravotnická zařízení i pojištění své profesní odpovědnosti.