Jak poznat oběť domácího násilí?

Rozpoznat v ordinaci oběť domácího násilí a umět jí nabídnout pomoc umožní zdravotníkům manuál, který vydala organizace ROSA.

Obětí domácího násilí jsou z 95 procent ženy. Průzkumem mezi 147 klientkami zjistila ROSA, že valná většina se za svoji situaci stydí. Velmi by uvítaly, aby jim lékař, sestra či záchranář pomohl vhodnými dotazy začít o problému mluvit. Novinářům to dnes (19. 4. 2016) za autorský tým manuálu řekla Zdena Prokopová.

„Zdravotníci jsou první, kam přicházejí oběti po zranění. Ten první kontakt je velice důležitý a my jsme zjistili, že ne vždy je nejlepší. Jsou samozřejmě případy, kdy zdravotníci jsou velice laskaví a pomohou ženě, ale neznají problematiku domácího násilí a nevěděli třeba, kam poslat ženy, které domácí násilí zažily,“ vysvětlila.

Pomoc zdravotníků vyhledalo v souvislosti s domácím násilím 55 procent dotazovaných žen. Z nich uvedlo pravý důvod zranění či zdravotních potíží jen 46 procent. Kvůli studu mlčelo 18 procent, kvůli strachu 16 procent, uvedla vedoucí informačního a poradenského centra ROSA Branislava Marvánová Vargová.

Nejčastěji utrpí oběti domácího násilí modřiny, 56 procent, zhmožděniny 34 procent a naraženiny 27 procent. Deset žen mělo po napadení zlomenou ruku či nohu, 14 žen uvedlo, že jim partner způsobil krvácení, sedm žen utrpělo otřes mozku a dalších sedm mělo zhmožděnou krční páteř. „Za alarmující považujeme informaci šesti žen, že v přímém důsledku násilí potratily,“ řekla vedoucí centra.

Z žen, které vyhledaly zdravotnickou pomoc, se podle průzkumu 42 procent obrátilo na psychologa, 24 na psychiatra a 21 procent na obvodního lékaře. Ošetření na pohotovosti vyhledalo 13 procent žen, stejný počet na chirurgii a 12 procent na gynekologii. Deset procent žen mělo v důsledku domácího násilí gynekologické problémy.

Projekt za finanční podpory Norských fondů odstartoval loni v září. Cílem je pomoc zdravotníkům při identifikaci násilí na ženách, v komunikaci s nimi a při prvotní pomoci. Součástí projektu je i podpora proti násilí, kterému jsou od agresivních pacientů vystaveni zdravotníci.

Za rok bylo proškoleno 318 zdravotníků. Manuál v tištěné podobě dostaly pražské nemocnice Thomayerově, Bulovka, Motol a Všeobecná fakultní.

Manuál je na www.stopnasili.cz, kde jsou také instruktážní videa, jak konkrétně by měli zdravotníci postupovat, když do ordinace přijde týraná žena, jak se jí na násilí ptát či jak zaznamenávat do dokumentace zranění. Zdravotnický personál bude mít k dispozici karty se stručným popisem postupu a s kontakty, kde oběť najde po ošetření další odbornou pomoc.

Zdroj: ČTK