Komunikace s pacienty se zdravotním postižením

Naučte se lépe komunikovat s pacienty s různým zdravotním postižením podle desater vypracovaných Národní radou zdravotně postižených ČR.

Naučte se lépe komunikovat s pacienty s různým zdravotním postižením podle desater vypracovaných Národní radou zdravotně postižených ČR. Můžete tak ulehčit situaci svým pacientům se sluchovým, zrakovým či pohybovým postižením, ale i zdravotně postiženým seniorům a pacientům se syndromem demence.

Většina lidí pociťuje při kontaktu s lidmi se zdravotním postižením jistou nervozitu a nejistotu, neboť neví, jak s takovým člověkem komunikovat nebo jak se k němu chovat. Je nepochybné – a zkušenosti mnoha zdravotně postižených to bohužel dokládají – že závažné problémy v komunikaci existují i mezi lidmi se zdravotním postižením v roli pacienta a zdravotnickým personálem. Pacienti je pociťují zcela logicky jako své ponižování a snižování své lidské důstojnosti. Často si však netroufnou se bránit, prostě proto, že se cítí být vůči lékařům i dalším zdravotníkům v podřízeném postavení, často už dokonce na námitky proti takovému jednání rezignovali, neboť se s ním setkávají „na každém kroku“. Národní rada zdravotně postižených ČR proto vypracovala základní návody, desatera, která mají pomoci zdravotnickým pracovníkům při komunikaci s lidmi s různými zdravotními postiženími. VZP ČR se rozhodla pomoci s jejich prosazením do povědomí zdravotnických pracovníků, a proto je publikuje na svých webových stránkách.