Průkaz pojištěnce

  • V tomto článku se dozvíte, jakými průkazy mohou pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou.

  • Upozornění pro poskytovatele zdravotní péče - plastový průkaz EHIC i papírový formulář dočasně nahrazující EHIC jsou rovnocenné!

  • Přední strana průkazu vypadá pro všechny země stejně a jsou na ní stejné údaje, ačkoliv v jiných jazycích. Zadní strana může být v různých zemích odlišná.