Průkaz pojištěnce

  • Zahraniční EHIC

    Přední strana průkazu vypadá pro všechny země stejně a jsou na ní stejné údaje, ačkoliv v jiných jazycích. Zadní strana může být v různých zemích odlišná.