Průkaz pojištěnce

Ověření platnosti průkazu

  • Typy průkazů zdravotního pojištění

    V tomto článku se dozvíte, jakými průkazy mohou pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou.

  • Zahraniční EHIC

    Přední strana průkazu vypadá pro všechny země stejně a jsou na ní stejné údaje, ačkoliv v jiných jazycích. Zadní strana může být v různých zemích odlišná.