Upozornění - potvrzení dočasně nahrazující EHIC

Upozornění pro poskytovatele zdravotní péče - plastový průkaz EHIC i papírový formulář dočasně nahrazující EHIC jsou rovnocenné!

Na základě opakovaných stížností našich pojištěnců upozorňujeme poskytovatele zdravotní péče, že pojištěnci VZP ČR se mohou ve zdravotnických zařízeních prokazovat

Zdravotnická zařízení ani jednotliví lékaři nesmějí odmítat naše pojištěnce ošetřit na základě Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC, ani po nich nemohou žádat přímou úhradu poskytnuté zdravotní péče. Oba doklady jsou naprosto rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání zdravotní péče v rozsahu daném zákonem, to znamená, že i platby VZP ČR za poskytnutou zdravotní péči jsou stejné.