Typy průkazů zdravotního pojištění

V tomto článku se dozvíte, jakými průkazy mohou pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou.

Pro lepší orientaci lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnických zařízeních zveřejňujeme vzory všech průkazů, jimiž mohou na území České republiky pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou, v našem případě Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (na všech typech průkazu je vždy uvedeno, která z českých zdravotních pojišťoven průkaz svému pojištěnci vydala). Na průkazu žluté barvy  je pak výslovně uveden rozsah pojišťovnou hrazené péče, resp. jeho omezení.  Zdravotnická zařízení by měla věnovat pozornost i vyznačené době platnosti průkazu.

Platnost průkazu pojištěnce VZP ČR / EHIC si můžete na našem webu ověřit elektronicky po zadání čísla průkazu pojištěnce, nebo můžete využít 24hodinovou telefonní linku (+420) 952 222 221.
Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který je uživatelem VZP Pointu, si může platnost pojištění konkrétního pacienta ověřit i v rámci aplikace VZP Point a B2B komunikace.

Pro potřeby našich smluvních partnerů sdělujeme, že Evropská komise provozuje internetové stránky věnované zdravotní péči v zahraničí a evropským průkazům zdravotního pojištění (EHIC). Najdete zde mimo jiné přehled všech typů průkazů zdravotního pojištění (EHIC) vydávaných v Evropě.

S platností od 17. 9. 2019 vydává VZP ČR průkazy v aktualizované podobě. Staré typy průkazů (vydávané od 1. 6. 2014) zůstávají v platnosti do vypršení doby na nich uvedené.

Vzor průkazu „standardního“ pojištěnce VZP ČR (EP – P)

Modrým plastovým průkazem pojištěnce VZP ČR, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) se od 1. ledna 2006 prokazují všichni pojištěnci VZP ČR, kteří mají na vydání evropského průkazu nárok. Tento průkaz je podle evropských směrnic vydáván i některým cizincům z členských států EU. Platnost průkazu je maximálně 10 let.

Upozornění: Vedle průkazu VZP ČR / EHIC se mohou pojištěnci prokázat rovněž Potvrzením dočasně nahrazujícím EHIC, tj. papírovým formulářem vydaným VZP ČR na omezenou dobu. Oba doklady jsou naprosto rovnocenné.

Typ 2019

Typ 2014

Vzor průkazu pojištěnce VZP ČR, občana země mimo EU, pracujícího v ČR (TP – P)

Podle zákona se stávají účastníky českého veřejného zdravotního pojištění v některých případech i občané zemí, které nejsou členy EU či EHP. Například se jedná o cizince ze země mimo EU, který je zdravotně pojištěn z titulu zaměstnání v ČR. Tito pojištěnci z tzv. třetích zemí nemají nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Jako pojištěncům VZP ČR je jim vydáván plastový průkaz s obdobným uspořádáním údajů, jako má EHIC, ale jiné barvy – zelené, platný jen na území ČR, a to maximálně jeden rok. Tito pojištěnci zde mají nárok na poskytnutí plné zdravotní péče, stejné jako ostatní naši pojištěnci.

Typ 2019

Typ 2014

Vzory průkazu pojištěnce jiného státu, registrovaného u VZP ČR jako u české výpomocné zdravotní pojišťovny

Jedná se o průkazy, kterými se vykazuje zahraniční pojištěnec, který je pro případ čerpání zdravotní péče na území ČR výpomocně registrován u VZP ČR. Jsou platné jen na území ČR. Je na nich vždy uveden rozsah zdravotní péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Vedle těchto žlutých průkazů jsou zatím nadále platná i dosavadní papírová Potvrzení o registraci.

Vzor zadní strany všech tří níže uvedených variant žlutých průkazů

Typ 2019
Typ 2014

Vzor Průkazu pojištěnce bydlícího v ČR (TP – B)

Tento průkaz je vydáván osobám zdravotně pojištěným v zemích EU/EHP/Švýcarsku, které jsou registrované v ČR u VZP ČR na základě přijatých formulářů ze zemí EU/EHP/Švýcarska, které dokladují bydliště na území ČR. Nemusí jít jen o cizince. Stejný průkaz dostane v případě výpomocné registrace u VZP ČR např. český pendler, tedy osoba výdělečně činná v jiné zemi EU a nadále bydlící v ČR (je zdravotně pojištěn v zemi své výdělečné činnosti, spolu s ním případně i jeho nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v ČR). Tyto průkazy jsou rovněž vydávány osobám ze smluvních států Srbska, Černé Hory, Severní Makedonie a Tuniska registrovaným v ČR u VZP ČR na základě přijatých formulářů vystavených pojišťovnou dané země. Opravňují k čerpání plné zdravotní péče.

Typ 2019
Typ 2014

Vzor Průkazu pojištěnce pobývajícího v ČR (TP – E)

Tento průkaz bude mít např. student ze zemí EU/EHP/Švýcarska studující v ČR nebo turista z těchto zemí, který v ČR pobývá delší dobu a z praktických důvodů požádal o výpomocnou registraci VZP ČR. Stejný průkaz by dostal český pendler, kterému jeho zahraniční zdravotní pojišťovna neuznala bydliště v ČR, a má tedy v ČR nárok jen na lékařsky nezbytnou (nikoli plnou) zdravotní péči.

Typ 2019
Typ 2014

Vzor Průkazu pojištěnce pro cizince ze smluvních států  v ČR (TP - S)

Obdoba průkazu TP – E, kterou dostávají při výpomocné registraci u VZP ČR pojištěnci ze smluvních států (Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko). Nevztahují se na ně evropská Nařízení, a mají tedy v ČR na účet své zahraniční pojišťovny nárok jen na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, kterou tu výpomocně uhradí VZP ČR.

Typ 2019
Typ 2014