Typy průkazů zdravotního pojištění

V tomto článku se dozvíte, jakými průkazy mohou pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou.

Průkaz pojištěncePro lepší orientaci lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnických zařízeních zveřejňujeme vzory všech průkazů, jimiž mohou na území České republiky pacienti prokazovat svůj nárok na poskytnutí zdravotní péče hrazené českou zdravotní pojišťovnou, v našem případě Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Rozsah pojišťovnou hrazené péče (resp. jeho omezení) je na průkazu výslovně uveden. Stejně tak je na průkazu vždy uvedeno, která z českých zdravotních pojišťoven průkaz svému pojištěnci vydala. Zdravotnická zařízení by měla věnovat pozornost i vyznačené době platnosti průkazu.

Platnost průkazu pojištěnce VZP ČR / EHIC si můžete na našem webu ověřit elektronicky po zadání čísla průkazu pojištěnce, nebo můžete využít 24hodinovou telefonní linku (+420) 952 222 221.

Pro potřeby našich smluvních partnerů sdělujeme, že Evropská komise provozuje internetové stránky věnované zdravotní péči v zahraničí a evropským průkazům zdravotního pojištění (EHIC). Najdete zde mimo jiné přehled všech typů průkazů zdravotního pojištění (EHIC) vydávaných v Evropě.

S platností od 1. 6. 2014 vydává VZP ČR průkazy pojištěnce v aktualizované podobě. Staré typy průkazů zůstávají v platnosti do vypršení doby na nich uvedené.

Vzor průkazu „standardního“ pojištěnce VZP ČR (EP – P)

Modrým plastovým průkazem pojištěnce VZP ČR, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) se od 1. ledna 2006 prokazují všichni pojištěnci VZP ČR, kteří mají na vydání evropského průkazu nárok. Tento průkaz je podle evropských směrnic vydáván i některým cizincům z členských států EU.

Upozornění: Vedle průkazu VZP ČR / EHIC se mohou pojištěnci prokázat rovněž Potvrzením dočasně nahrazujícím EHIC, tj. papírovým formulářem vydaným VZP ČR na omezenou dobu. Oba doklady jsou naprosto rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání zdravotní péče v rozsahu daném zákonem, to znamená, že i platby VZP ČR za poskytnutou zdravotní péči jsou stejné. Zdravotnická zařízení ani jednotliví lékaři nesmějí odmítat naše pojištěnce ošetřit na základě Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC, ani po nich nemohou žádat přímou úhradu poskytnuté zdravotní péče.

Vzor průkazu pojištěnce VZP ČR, občana země mimo EU, pracujícího v ČR (TP – P)

Podle zákona se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění v některých případech i občané zemí, které nejsou členy EU či EHP. Například se jedná o cizince ze země mimo EU, který je pojištěn z titulu zaměstnání v ČR. Tito pojištěnci z tzv. třetích zemí nemají nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Jako pojištěncům VZP ČR je jim vydáván sice také plastový průkaz (s obdobným uspořádáním údajů, jako má EHIC), ale jiné barvy – zelené, platný jen na území ČR, a to maximálně jeden rok. Tito pojištěnci zde mají nárok na poskytnutí plné zdravotní péče, stejné jako ostatní naši pojištěnci.

Vzory průkazu pojištěnce jiného státu, registrovaného u VZP ČR jako u české výpomocné zdravotní pojišťovny

Od 1. ledna 2009 se zdravotnická zařízení mohou setkat ještě se třemi typy žlutých průkazů pojištěnce, které nahrazují dosavadní papírová potvrzení o registraci. Je na nich vždy uveden rozsah zdravotní péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Vedle těchto nově vydávaných průkazů jsou zatím nadále platná i papírová Potvrzení o registraci.

Vzor Průkazu pojištěnce bydlícího v ČR (TP – B)

Vzor Průkazu pojištěnce pobývajícího v ČR (TP – E)

Vzor Průkazu pojištěnce pro cizince ze smluvních států  v ČR (TP - S)

Vzor zadní strany žlutých průkazů