Zahraniční EHIC

Přední strana průkazu vypadá pro všechny země stejně a jsou na ní stejné údaje, ačkoliv v jiných jazycích. Zadní strana může být v různých zemích odlišná.

Pro potřeby našich smluvních partnerů sdělujeme, že Evropská komise provozuje internetové stránky věnované zdravotní péči v zahraničí a evropským průkazům zdravotního pojištění (EHIC). Najdete zde mimo jiné přehled všech typů průkazů zdravotního pojištění (EHIC) vydávaných v Evropě.