3.6. Osoby samostatně výdělečně činné

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti provede OSVČ tak, že vyplní formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce (viz kap. 3.2.1.), kde označí:

V části 4.:

Plátcem pojistného je pojištěnec – OSVČ

Dále uvede způsob platby pojistného a číslo účtu, ze kterého bude pojistné platit.

V části 7.:

OSVČ uvede obchodní jméno, adresu místa podnikání, IČ a kontaktní údaje

Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti provede OSVČ tak, že vyplní formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce (viz kap. 3.2.1.), kde označí křížkem, kdo bude nadále plátcem pojistného.

OSVČ dále komunikuje s VZP prostřednictvím níže uvedených formulářů, a to v papírové nebo v elektronické podobě.

Při převzetí jakéhokoliv formuláře pracovník VZP vydá Potvrzení o převzetí.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: