3.8. Předávání dat přes VZP Point

VZP nabízí svým pojištěncům, smluvním partnerům, zaměstnavatelům i státním a ostatním příslušným institucím majícím s VZP uzavřenou dohodu o zabezpečené elektronické komunikaci, zdarma přístup na VZP Point. Jeho velkou výhodou je zjednodušení administrativy, zrychlení komunikace klientů se zdravotní pojišťovnou a v neposlední míře i značná úspora času.

VZP Point nabízí bezpečnou výměnu digitálně podepsaných dat a poskytování informací z informačního systému VZP. Poskytuje jednotný vstup do informačního systému a zajišťuje jednotný způsob komunikace s ním. Uživateli přitom dává možnost, aby se přihlásil z libovolného místa a v libovolném čase. Při přihlášení klienta VZP Point reaguje na jeho osobní nastavení a nabídne služby a informace, o které by mohl mít zájem.

Přínos VZP Pointu ocení především klienti, kteří pravidelně komunikují s VZP ČR.

3.8.1. Služby nabízené prostřednictvím VZP Pointu

Prostřednictvím VZP Pointu nabízí VZP níže uvedené služby:

zaměstnavatelům:

 • zpracování hlášení a kontrolu identifikačních údajů zaměstnavatele,
 • zpracování a zaslání hlášení hromadného oznámení zaměstnavatele formou vyplnění formuláře nebo v elektronické podobě,
 • zpracování přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele,
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného,
 • zasílat přehled údajů o zaměstnavateli z registru VZP,
 • zasílat přehled zaměstnanců, pojištěných u VZP;

osobám samostatně výdělečně činným:

 • podávat Přehled o příjmech a výdajích za příslušný rok,
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného a přehled o platbách pojistného a penále;

pojištěncům:

 • zasílat přehled údajů o pojištěnci z registru VZP,
 • požádat o zaslání Přehledu vykázané zdravotní péče na pojištěnce,
 • reklamovat Přehled vykázané zdravotní péče na pojištěnce;

státním institucím:

 • podávat hromadná oznámení;

exekutorům:

 • získat vyžádané údaje o plátcích pojistného

VZP bude dále rozvíjet kvalitu a rozsah služeb poskytovaných prostřednictvím VZP Pointu a vyhrazuje si právo doplňovat/upravovat výše uvedený seznam včetně možnosti rozšíření elektronických komunikačních kanálů o B2B. Elektronická komunikace ve smyslu plnění oznamovacích povinností prostřednictvím obecného e-mailu však nebude podporována.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: