2.1. Plátci pojistného na zdravotní pojištění

Zákonem č. 48/1997 Sb. jsou určeny tři skupiny plátců pojistného zdravotního pojištění:

  • stát – platí pojistné za definované skupiny osob (viz kap. 2.3),
  • zaměstnavatel – odvádí pojistné za zaměstnance,
  • pojištěnec – v níže uvedených případech.

Pojištěnec je plátcem pojistného sám pokud:

a) je osobou samostatně výdělečně činnou (viz kap. 2.5.),

b) je osobou bez zdanitelných příjmů (viz kap. 2.6.).

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: