Otázky v tématu: Povinnosti plátců pojistného

Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?
Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?
Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?
Neudělal jsem maturitu. Co to pro mě znamená ohledně zdravotního pojištění?
Přerušila jsem studium na střední škole, z důvodu těhotenství. Nemám žádné příjmy – jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Platí za mne stát zdravotní pojištění, pokud přeruším studium?
Může na mne být uvalena exekuce kvůli neplacené pojistného za dobu, kdy jsem studoval střední školu?
Po maturitě mám na celý červenec brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Musím něco hlásit pojišťovně? Po prázdninách bych měl nastoupit do zaměstnání.
Do kdy platí stát pojistné za studenta, který se rozhodl studium nedokončit?
Pokud bych byl během čerpání předdůchodu zaměstnán, bude za mě po tuto dobu platit zdravotní pojištění stát?
Odcházím do důchodu – jsou s tím vůči pojišťovně spojeny nějaké povinnosti?
Jsem důchodce, ale plánuji ještě pracovat, případně podnikat. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Dosáhl jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Jaké mám jako zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům povinnosti, pokud jde o zdravotní pojištění?
Jaké platím měsíční zálohy na pojistné, když jsem začal podnikat?