Po maturitě mám na celý červenec brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Musím něco hlásit pojišťovně? Po prázdninách bych měl nastoupit do zaměstnání.

Stát za vás bude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě až do 30. 6. (bez dalších podmínek) a pak po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin za předpokladu, že po CELÉ kalendářní měsíce červenec a srpen nebudete osobou výdělečně činnou nebo nemáte po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že vaše dohoda o pracovní činnosti trvá po celý měsíc červenec, stát za vás nebude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě. Poté ale již nebude výdělečná činnost vykonávána, takže se opět stanete na celý měsíc srpen nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. 

Co se týká ohlašovací povinnosti, má ji jak váš zaměstnavatel, tak vy sám. Zaměstnavatel se přihlásí u zdravotní pojišťovny k platbě pojistného za vás a současně oznámí ukončení vaší nezaopatřenosti k datu 30. 6. Následně se nejpozději do 10. 8. odhlásí od platby pojistného za vás a odvede pojistné za měsíc červenec. Vy sám musíte oznámit nejpozději do 10. 8. své zdravotní pojišťovně skutečnost, že jste opět nezaopatřeným dítětem, za které platí do konce prázdnin pojistné stát.

Až v září nastoupíte do pracovního poměru, zaměstnavatel vás přihlásí jako zaměstnance. Jestliže byste nastoupil až v průběhu září, nemusíte to pojišťovně oznamovat, ani si platit pojistné za "nepokrytou" část měsíce sám. Když ale do zaměstnání v září nenastoupíte, pak byste tuto skutečnost musel pojišťovně nahlásit a platit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (pokud byste z nějakého důvodu nepatřil mezi státní pojištěnce).

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného