OBZP - platba pojistného

  • Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě.
  • Od 1. 1. 2018 je minimální mzda 12 200 Kč a pro OBZP je tedy pojistné na zdravotní pojištění 1 647 Kč měsíčně.
  • Výše pojistného