V jakém pořadí musí OBZP splácet své závazky vůči zdravotní pojišťovně?

Provedené platby se prvořadě použijí k úhradě pokut a nedoplatků pojistného.

Je třeba dodržet toto pořadí:

  1. pokuty,
  2. nejstarší nedoplatky pojistného,
  3. běžné platby pojistného
  4. penále.

Pokud plátce uvedené pořadí nedodrží, může jeho platby v tomto pořadí použít zdravotní pojišťovna (což samozřejmě plátci oznámí).

Pozor: pro platby pokut a penále existují samostatná čísla účtu. Najdete je na www.vzp.cz/cisla-uctu.