Jakým způsobem se platí pojistné na zdravotní pojištění?

Pojistné se platí na bankovní účet určený pojišťovnou, některá klientská pracoviště přijímají i platby kartou.

Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné za celý kalendářní měsíc v zákonem stanovené výši.

Pojistné se platí v české měně na účet zdravotní pojišťovny, případně vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.