Dosáhl jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?

Jestliže jste dosáhl věku potřebného pro nárok na starobní důchod, o důchod jste požádal, avšak nebyl vám přiznán, protože nesplňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu, platí za vás pojistné stát. Je tomu tak ovšem, pouze pokud nemáte příjem ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a nepožíváte žádný důchod z ciziny nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy.

Všechny tyto skutečnosti musíte oznámit a doložit VZP. Na formuláři Přihláška a evidenční list vyplníte kategorii N v kolonce Plátce pojistného - stát. Musíte ale předložit příslušný doklad od České správy sociálního zabezpečení, z něhož vyplývá, že jste o důchod požádal a z uvedeného důvodu vám nebyl přiznán.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného