Do kdy platí stát pojistné za studenta, který se rozhodl studium nedokončit?

Při ukončení studia střední školy v průběhu školního roku jste nezaopatřeným dítětem (a pojistné za vás tedy platí stát) pouze do dne ukončení studia.

Pokud dokončíte celý ročník střední školy a dál ve studiu už vůbec nepokračujete (tedy studujete do 30. 6.), jste považován za nezaopatřené dítě až do 31. 8. daného kalendářního roku, pokud po celé prázdninové kalendářní měsíce nebudete osobou výdělečně činnou nebo nemáte po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Kdybyste pak bezprostředně pokračoval ve studiu na jiné škole, tuto podmínku o prázdninách splnit nemusíte (můžete být výdělečně činný).

Na vysoké škole je student nezaopatřeným dítětem do dne, kdy bylo škole/fakultě doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia.

Připomínáme, že pojištěnec musí zdravotní pojišťovně oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné – zde tedy oznámit ukončení studia. Pokud pak nebudete zaměstnán, nebudete podnikat a ani za vás nebude platit pojistné, stát, musíte si ho začít platit jako OBZP.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného