Otázky v tématu: Povinnosti plátců pojistného

Jak platím pojistné, pokud jsem podnikatelka a pečuji zároveň o dítě?
Kdy musím předložit pojišťovně přehled o příjmech a výdajích?
Jaké mám jako OSVČ povinnosti při změně zdravotní pojišťovny?
Musím jako OSVČ platit zálohy na pojistné, když jsem nemocný?
Kdy za mě platí pojistné stát?
Jak vysoké pojistné platím, pokud jsem OBZP?
Musejí všichni platit pojistné?
Mám povinnost platit pojistné, i když nemám příjem?
Co vše, kromě změny osobních údajů, musím pojišťovně hlásit?
Musím pojišťovně hned hlásit změnu bankovního spojení? Nestačí jen uvést jiné číslo účtu při vyplňování přehledu OSVČ?
Jaká je obecná oznamovací povinnost pojišťovně?
Jako OSVČ platím zálohy na pojistné ve stanovené minimální výši. Mohu je tak platit až do podání přehledu za uplynulý rok a změnit výši záloh až na základě nového výpočtu?