Jaké mám jako OSVČ povinnosti při změně zdravotní pojišťovny?

Měníte-li jako OSVČ zdravotní pojišťovnu, máte povinnost té nově zvolené předložit doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.

Měníte-li pojišťovnu v průběhu kalendářního roku (od 1. 9. 2015 tak lze učinit k prvnímu dni kalendářního pololetí), musíte následně předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byl v předchozím kalendářním roce pojištěn.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného