Musím jako OSVČ platit zálohy na pojistné, když jsem nemocný?

Nemusíte, pokud jste byl po celý kalendářní měsíc uznán práce neschopným nebo vám byla nařízena karanténa podle zákona o nemocenském pojištění. Přerušení plateb je ale třeba pojišťovně oznámit a doložit, abyste měl evidenci svých plateb v pořádku (nemůžete jenom přestat platit zálohy).

Při ročním vyúčtování se vám o tyto měsíce sníží minimální vyměřovací základ pouze v případech, kdy jste byl po celý kalendářní měsíc uznán práce neschopným a měl nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, popřípadě takové nemocenské pobíral.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného