Musí studenti pojišťovně hlásit svůj nástup na střední či vysokou školu?

Ano, své zdravotní pojišťovně musíte ohlásit začátek svého středoškolského nebo vysokoškolského studia a stejně tak musíte ohlásit jeho ukončení, případně přerušení. 

Podle zákona je totiž pojištěnec povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, ačkoli většina z nich oznámení provádí.

Doporučujeme tedy nejprve si ověřit, zda škola tuto skutečnost nahlásila a jste zařazeni v kategorii "státní pojištěnec". To snadno a rychle vyřídíte on-line v aplikaci Moje VZP. Je také možno zavolat na infolinku 952 222 222. Pokud vás neevidujeme jako státního pojištěnce, musíte zajít co nejdříve na některou pobočku VZP a doložit příslušný doklad o studiu (např. potvrzení školy/studijního oddělení, písemné rozhodnutí o přijetí na vysokou školu atp.).
Mnoho studentů žije v mylném přesvědčení, že oznámení za ně podá škola a že jsou i nadále vedeni jako státní pojištěnci a pojistné za ně platí stát. Z tohoto nedorozumění mohou pro studenty vznikat zbytečné nepříjemnosti, kdy by se mohli nevědomky zařadit mezi neplatiče.

Více informací k pojištění v době studia najdete v rubrice Otázky týdne.

Související otázky pro téma: Povinnosti plátců pojistného