Otázky v tématu: Platby pojistného ostatní

Dosáhl jsem důchodového věku, ale pro přiznání starobního důchodu nesplňuji podmínku odpracovaných let. Jak je to s platbami zdravotního pojištění?
Co je to vyměřovací základ zaměstnance?
Kdo platí pojistné za zaměstnance?
Jaké mám jako zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům povinnosti, pokud jde o zdravotní pojištění?
Co znamená minimální vyměřovací základ zaměstnance?
Jak vysoké pojistné platím, pokud jsem OBZP?
Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?
Jak si můžu ověřit, jestli VZP něco nedlužím?
Můžu se odvolat proti platebnímu výměru?
Jak můžu zažádat o prominutí penále?
Mám povinnost platit pojistné, i když nemám příjem?
Pokud budu mít v zaměstnání neplacené volno, jak to bude s platbou zdravotního pojištění?
Jak je to s platbou zdravotního pojištění za děti?
Je pravda, že od 1. ledna 2018 stát platí pojistné na zdravotní pojištění i za vysokoškolské studenty nad 26 let?