Co mi hrozí, když nebudu platit pojistné?

Pojistné musíte platit ze zákona, proto vznikne-li vám u pojišťovny dluh, musíte jej vyrovnat. Zároveň vám naskakuje penále za dobu, kdy není pojistné zaplaceno buď zcela, nebo ve správné výši. Od 1. 1. 2022 se penále vyměřuje na základě § 18 odst. 1 zák. č. 592/1992 Sb. dle  předpisu práva občanského o výši úroku z prodlení. Dlužné pojistné zaplatit musíte. Penále vám může být prominuto, pokud si o to zažádáte. Postup, jak podat žádost, najdete zde.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní