Kdy za mě platí pojistné stát?

Stát za vás platí pojistné, pokud spadáte do jedné z kategorií, které definuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Stát platí pojistné například za děti do ukončení jejich povinné školní docházky, dále za studenty do 26. roku za předpokladu, že se soustavně připravují na své budoucí povolání; za ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené; za ty, kdo pobírají některý z důchodů; za uchazeče o zaměstnání, pokud jsou v evidenci úřadu práce atd. Seznam státních pojištěnců a další podrobnosti naleznete zde.

Jste-li státním pojištěncem, nezapomeňte, že pro vás platí tzv. oznamovací povinnost – své pojišťovně musíte oznámit a doložit skutečnosti, které mají vliv na vznik/zánik povinnosti státu platit za vás pojistné. Změny oznamujete prostřednictvím Přihlášky a evidenčního listu vždy do 8 dnů. Za nezletilé plní oznamovací povinnost jejich zákonní zástupci.

Můžete také využít webový formulář, musíte ale mít možnost přiložit příslušné doklady v elektronické podobě.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní