Odcházím do důchodu – jsou s tím vůči pojišťovně spojeny nějaké povinnosti?

Odchodem do důchodu se dostanete do kategorie tzv. státních pojištěnců, což znamená, že za vás bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát. Zdravotní pojišťovně je však třeba oznámit, že máte nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Oznámení je za svého zaměstnance povinen provést zaměstnavatel (pokud je mu tato skutečnost známa). Oznamovací povinnost však máte i vy, pokud jste zjistil, že zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil. Dotázat se můžete buď přímo zaměstnavatele, nebo na své zdravotní pojišťovně. Tato povinnost musí být splněna vždy do osmi dnů od vzniku oznamované skutečnosti.

Pokud budete danou skutečnost sám oznamovat pojišťovně, předložíte pracovníkovi na přepážce k ověření doklad, ze kterého vyplývá, od kdy vám byl starobní důchod přiznán, tedy „Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu“. Pokud byste se rozhodl zaslat oznámení poštou, vyplňte formulář Přihláška a evidenční list (zaškrtnete kolonku Plátce pojistného - stát a vyplníte kategorii C) a přiložte kopii „Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu“.

Můžete také využít webový formulář, musíte ale mít možnost přiložit příslušné doklady v elektronické podobě.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní