Co znamená minimální vyměřovací základ zaměstnance?

Minimální vyměřovací základ se rovná minimální mzdě vyplácené pracovníkům v pracovním poměru, kteří jsou odměňováni měsíční mzdou.

Z minimálního vyměřovacího základu se počítá minimální pojistné, které musí být za zaměstnance placeno. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ však neplatí např. pro ty zaměstnance, kteří jsou zároveň státními pojištěnci, či jsou zároveň OSVČ, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů. Podrobnosti naleznete zde.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní