Je pravda, že od 1. ledna 2018 stát platí pojistné na zdravotní pojištění i za vysokoškolské studenty nad 26 let?

Od 1. 1. 2018 se skutečně rozšiřuje okruh osob, za něž platí pojistné stát, ale jen o část vysokoškolských studentů starších 26 let – jedná se pouze o tzv. doktorandy.

Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia (včetně kalendářního měsíce, kdy bylo studium ukončeno). Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Ostatní studenti ve věku nad 26 let nárok platbu pojistného státem nemají.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní