Co je to vyměřovací základ zaměstnance?

Vyměřovacím základem zaměstnance jsou všechny příjmy ze závislé činnosti, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a které mu byly zaměstnavatelem zúčtovány v souvislosti se zaměstnáním.

Vyměřovací základ může být v některých případech snížen.

Další informace k tomuto tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Platby pojistného ostatní