Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (a pak dále jako student VŠ, max. ale do věku 26 let). Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů).

Náš tip: ověřte si na pobočce nebo na infolince 952 222 222, zda váš nástup ke studiu (a ukončení studia) neoznámila už vaše škola. Některé školy tyto skutečnosti pojišťovně oznamují, není to však jejich povinnost, ale povinnost samotného pojištěnce.

Pokud po ukončení školy nenastoupíte ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání, patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Související otázky pro téma: Platby pojistného