Co vše, kromě změny osobních údajů, musím pojišťovně hlásit?

Do 8 dnů je vždy nutné oznámit:

Pro nahlášení těchto změn můžete využít formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce.

Do 8 dnů se také musí pojišťovně hlásit nástup do zaměstnání nebo jeho ukončení, ale tuto povinnost plní zaměstnavatel.

Osmidenní limit platí rovněž pro nahlášení ztráty nebo poškození průkazu pojištěnce.

Více informací o oznamovací povinnosti pojištěnce najdete zde.

Související otázky pro téma: Povinnosti pojištěnců