Jak mám přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozené dítě?

Přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění musíte provést jako jeho zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítě může přihlásit vedle zákonného zástupce také jeho opatrovník nebo poručník. Předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že do této doby nebude k dispozici rodný list dítěte s uvedením rodného čísla, provede se registrace co nejdříve po uplynutí lhůty osmi dnů.

Od 1. září 2015 platí, že není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Oznámení o narození dítěte se vyplní do formuláře Přihláška pojištěnce. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat osobně, nebo ji zaslat spolu s kopií rodného listu dítěte poštou, případně elektronicky. Bližší informace najdete v článku Jak podat přihlášku.

Za přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění nejsou stanoveny žádné poplatky.

Za nesplnění oznamovací povinnosti může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Další informace získáte zde.

Související otázky pro téma: Povinnosti pojištěnců