Odjíždím studovat do zahraničí, musím pojišťovně něco hlásit?

Jako student do 26 let věku budete pravděpodobně nadále nezaopatřeným dítětem, za kterého platí pojistné stát. Pojišťovně je ale potřeba doručit potvrzení o studiu. Musí se totiž jednat o studium na středních nebo vysokých školách v cizině, které je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice. Potřebné kontakty najdete zde pro SŠ a zde pro VŠ.

Při studiu v zahraničí můžete, ale nemusíte využít institutu tzv. dlouhodobého pobytu. Jestliže budete nadále považován za nezaopatřené dítě, nejspíš se z českého systému zdravotního pojištění neodhlásíte – pojistné za vás v ČR nadále jako za studenta platí stát a vám zůstává pro případ potřeby český průkaz pojištěnce.

Další informace najdete na našich stránkách zde.

Související otázky pro téma: Povinnosti pojištěnců