Jak podat přihlášku

K VZP se můžete jednoduše přeregistrovat

  • pomocí on-line formuláře . Po jeho vyplnění stačí přihlášku podepsat myší nebo na mobilním zařízení prstem a odeslat. Po odeslání je registrace dokončena a už nemusíte nikam chodit.
  • na kterékoli z naší široké sítě poboček, kde vám dají všechny potřebné informace a mohou vám být i nápomoci při vyplňování přihlášky nebo formuláře pro přeregistraci.

Přihlášku ale můžete také podat, resp. doručit pojišťovně:

  • sběrným boxem/schránkou na pobočce
  • poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava
  • datovou schránkou (i48ae3q) *
  • elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz **

* Formulář je možno odeslat prostřednictvím osobní datové schránky osoby, jež je oprávněna ho podat. Bude-li formulář odeslán prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby, bude muset VZP ověřit vlastnictví této datové schránky osobou, která příslušný formulář podala. Formulář zaslaný z datové schránky právnické osoby nelze považovat za formulář opatřený podpisem a nelze ho přijmout.

** Formulář zaslaný e-mailem musí být buď podepsán a naskenován, nebo podepsán elektronickým podpisem. Jiný způsob podpisu není možný. Prosíme, seznamte se také s informacemi o náležitostech podání.