Registrace a obecné informace

Hlavní podmínky registrace a užívání zabezpečené elektronické komunikace:

  • přístup k zařízení s podporovanou konfigurací a připojením k Internetu,
  • vlastnictví unikátní e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu,
  • uzavřená Smlouva o předávání dat s VZP ČR.

Podporované prohlížeče:

Webové aplikace EKK jsou kompatibilní s většinou moderních prohlížečů s výchozím nastavením, konkrétně:

Mobilní zařízení:

  • Chrome (poslední dvě verze),
  • Firefox (poslední dvě verze).

V případě, že dojde k vydání nové verze prohlížeče, začneme s optimalizací i této verze.

V námi nepodporované verzi prohlížeče může být webová aplikace částečně nebo zcela nefunkční nebo může dojít k chybnému zobrazení obsahu. Nejnovější prohlížeče jsou zpravidla pro uživatele bezpečnější!

Plně komfortního zobrazení obsahu dosáhnete s rozlišením monitoru či displeje o šířce 1366 px (doporučujeme alespoň 1024 px).

Jestliže používáte námi podporovaný prohlížeč a webová aplikace je přesto částečně nebo zcela nefunkční, postupujte podle návodu.

Postup uzavření Smlouvy o předávání dat pro VZP Point

  • Stáhněte a vyplňte Žádost o zřízení zabezpečené elektronické komunikace, případně i Plnou moc (Plná moc se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP*.
  • Na základě těchto dokumentů bude ze strany VZP ČR vytvořen návrh smlouvy. Návrh Smlouvy vždy vyhotovuje VZP, nevyplňujte vzorové smlouvy.
  • Jakmile obdržíte návrh Smlouvy, přečtěte si ji, a souhlasíte-li, podepsanou Smlouvu doručte do VZP*.
  • Po podepsání Smlouvy ze strany VZP vám zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou do vlastních rukou nebo si ho může osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.

* Dokumenty můžete vytisknout a doručit na pobočku, nebo zaslat Českou poštou. Datovou schránkou můžete dokumenty zaslat pouze v případě, že budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem (pomocí kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou).